poloha.png, 3,3kB SÁL 1 - Body & Mind
Galerie Florián, Havlíčkovo náměstí, Písek
poloha.png, 3,3kB SÁL 2 - Aerobní cvičení
SOU Komenského, Písek

Silueta fitness
773 797 494
info@siluetafitness.cz

Silueta fitness - náš tým

vojtech-lavicka-uvod-1.jpg, 31kB

V současnosti se věnuji především studiu a předávání cvičení Čchi kung - styl 8 kusů Brokátu a základům práce s energií.

Zájemce o Relaxace a Meditace seznamuji se základními relaxačními a meditačními metodami a postupy.

Studium Shiatsu a Tuina terapií, vedení kurzů Osobního rozvoje a kurzy Vytváření partnerské harmonie mě, společně a dlouholetou terapeutickou praxí, upevnilo v přesvědčení, že Tělo (fyzické zdraví a vitalita), Vědomí a Emoce jsou neoddělitelné a proto je vhodné působit na všechny tři části.

Je třeba posílit svaly a vazy i kardio-vaskulární systém a také udržovat zdravé orgány. Současně je potřeba zvyšovat porozumění sobě samým i okolí, vyvažovat emoce, tlumit přílišnou rozjitřenost a snižovat negativní stavy. Spojit duchovní růst s dosažením prosperity, pohody a pozitivními vztahy.

Proto se ve své praxi snažím předávat metody a techniky umožňující dosahovat harmonii nejen v oblasti zdraví, ale také v oblasti vztahů a zároveň dosahovat prosperitu.

Kam dál?

Náš tým    Body & Mind    Čchi Kung    Kalendář akcí   

Silueta fitness - cvičení pro zdraví a energii

773 797 494; info@siluetafitness.cz