Měření a analýza složení těla

Díky možnosti využití naší speciální analytické váhy můžete zjistit, jaký je podíl látek ve Vašem těle, a jaký vliv to má na Vaše zdraví a postavu.

Měření složení těla je neocenitelnou pomůckou

Měření složení těla je neocenitelná pomůcka při zjišťování efektivity a dodržování redukčního režimu či jen úpravy stravování a zvýšení pohybové aktivity. Zjistíme na něm, zda člověk jí pravidelně, zda mu neubývá svalová hmota a naopak, zda redukuje tuky a poměr svalové hmoty se zvyšuje. To žádná klasická váha nikomu nepoví. Nemůže tak dojít k mylnému názoru, že člověk, který se snaží jíst dle zásad zdravé výživy a přidá pravidelnou pohybovou aktivitu, nehubne, jelikož nevidí žádnou změnu na váze či dokonce může přibrat. Většinou jde o nárůst svalové hmoty, která nahradí část tukovou.

Informace o skladbě těla

Lidské tělo je tvořeno vodou, minerálními látkami, bílkovinami a tukem. Všechny tyto složky utváří jeden celek, který tvoří celkovou hmotnost těla. U zdravých dospělých jedinců je podíl těchto látek téměř konstantní. Avšak platí, že obsah jednotlivých částí se mění v závislosti na pohlaví a věku. Muži mají v těle vyšší procento vody než ženy a zejména se liší obsah tuku v těle.

Jak probíhá analýza skladby těla?

Měření probíhá před tělesnou aktivitou (cvičením) v lehkém oblečení ve stoje podobně jako při běžném tělesném vážení.

Co všechno analýzou složení těla sledujeme?

  • Tělesnou hmotnost
  • BMI - Body Mass Index
  • Podíl tukové tkáně
  • Podíl kosterní svaloviny v celém těle
  • Výpočet denního bazálního metabolismu v kJ
  • Množství viscerálního tuku

Co je to BMI?

BMI je zkratka výrazu body mass index, což v překladu znamená index tělesné hmotnosti. Tento ukazatel slouží k určení přiměřenosti Vaší tělesné váhy. Vzorec pro jeho výpočet je velmi jednoduchý:

BMI (Index tělesné hmotnosti) = tělesná hmotnost v kg / tělesná výška v metrech na druhou.

BMI se zjišťuje pouze na základě výpočtu, kde do vzorečku dosazujeme výšku v cm a hmotnost v kg, a nebere v úvahu, zda je hmotnost tvořena převážně svaly nebo tukem. Proto nelze podle hodnoty BMI rozlišit, zda má vyšetřovaná osoba nadváhu z důvodu vysokého množství tuku nebo svalů. Proto vždy hodnotíme nadváhu či obezitu jak podle BMI, tak procenta tělesného tuku. Z toho vyplývá, že BMI údaj není vhodný pro všechny, udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců.
Např. muži, kteří mají nadměrně vyvinutou svalovinu, mají i logicky vyšší hmotnost, a dle BMI by spadali už do pásma nadváhy či obezity, přitom jejich tělo obsahuje minimum tuku a tudíž o obezitě nemůže být řeč.

Klasifikace BMI a zdravotní riziko: 

Procento tělesného tuku

Klasifikace výsledku procenta tělesného tuku:

Snížení procenta tělesného tuku

Snížení procenta tělesného tuku se dá docílit jednak úpravou stravovacích návyků, tak pravidelnými pohybovými aktivitami. Udává se, že vhodné stravovací návyky mají až 70% vliv a zbylých 30 % má na redukci tuku vliv pohybová aktivita. Avšak jedno bez druhého se těžko obejde a redukce tuku by měla být kompletní, aby byla dosažená hmotnost udržená dlouhodobě. Cíleně redukovat tuky pomáhají zejména aerobní aktivity.

PROCENTO KOSTERNÍHO SVALSTVA

Klasifikace výsledku procenta kosterního svalstva:

Zvýšení procenta kosterního svalstva

Kosterní svalstvo tvoří svaly hladké a svaly příčně pruhované. Objem kosterního svalstva je možné zvětšit cvičením nebo jinou aktivitou.

Nemělo by se zapomínat ani na anaerobní pohyb (spíše silový), jelikož ten pomáhá zvyšovat množství svalové hmoty, a tak i zvyšovat bazální metabolismus. Velmi vhodné silové cvičení může být i pilates, které navíc pomůže odstranit případný stres a poleví od bolesti v zádech.

BMR - BAZÁLNÍ METABOLISMUS

Co je to BMR - bazální metabolismus?
 
Bazální metabolismus představuje minimální množství energie potřebné pro zachování základních životních funkcí (dýchání, metabolismus, termoregulace…) Výše hodnoty bazálního metabolismu je tedy množství energetického příjmu potřebné pro zachování základních životních funkcí. Ve výši této hodnoty není zohledněn energetický příjem potřebný pro pokrytí denních pohybových aktivit. Tento výpočet je také potřebný pro lidi s mimořádnou tělesnou stavbou, ať již svalnaté nebo obézní. Bazální výdej tvoří přibližně 60 až 70 % celkového denního energetického výdeje. Další potřeba energie je závislá na aktivitách, které denně vykonáváme.

Vzorec pro výpočet BMR:

BMR(ženy) = 65,50955 + (9,5634 × váha v kg) + (1,8496 × výška v cm) - (4,6756 × věk v letech)
BMR(muži) = 66,473 + (13,7516 × váha v kg) + (5,0033 × výška v cm) - (6,755 × věk v letech)

např. 50-ti letá žena s váhou 65 kg a výškou 165 cm si BMR vypočítá podle uvedeného vzorce takto:
BMR = 65,50955 + ( 9,5634 × 65 ) + ( 1,8496 × 165 ) - ( 4,6756 × 50 ) = 1348 kilokalorií = 5640 kilojoulů

VISCERÁLNÍ TUK

Útrobní tělesné tuky neboli viscerální tuky jsou tuky, které se ukládají do prostoru mezi orgány, neboli do míst, kde se přirozeně nevyskytují. Jakmile se k nim člověk „propracuje“ je ve velkém riziku vzniku metabolických onemocnění vedoucí až ke vzniku metabolického syndromu (neboli syndromu X), a také tak ohrožuje svůj kardiovaskulární systém. Nehledě na další zdravotní komplikace, které s obezitou souvisí (zvýšená zátěž na pohybový aparát, zvýšené riziko vzniku rakoviny).

Většina lidí o tom, že vnitřní tuky má, čili že se tuky dostaly už mezi orgány, neví, a tudíž neví, v jak velkém ohrožení svého zdraví se nachází. Analýzou složení těla můžeme neinvazivní a rychlou metodou přesně vidět, zda se člověk nachází pod hranicí či nad hranicí tvorby vnitřních tuků.

Konec hladovění!

Vnitřní tuky se neukládají jen při zvýšeném příjmu energie, ale paradoxně i při příjmu nižším než Vaše tělo potřebuje (nižší než Vaše zjištěná minimální bazální potřeba). Organismus reaguje tak, že si i to málo energie začne ukládat (tzv. na horší časy). Proto začne-li člověk hladovět, vnitřní tuky se začnou zvyšovat a zdravotní problémy to rozhodně neřeší. Naopak.

Velký vliv má na snížení vnitřních tuků zejména pravidelná strava, kdy si tělo nemusí obávat žádného hladovění a nemusí docházet k ukládání energie na horší časy.

Pravidelné přeměřování

Pravidelné přeměřování složení těla (cca 1x za měsíc) a porovnání výsledků analýzy Vám pomůže při zjišťování efektivity a dodržování redukčního režimu či jen úpravy stravování a zvýšení pohybové aktivity. Zjistíme na něm, zda člověk jí pravidelně, zda mu neubývá svalová hmota a naopak, zda redukuje tuky a poměr svalové hmoty se zvyšuje.